• เพศ : ชายอายุ : 30-35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม 5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of experience in crop agronomy
 • Crop technical knowledge in seed production
 • Understand crop breeding processes

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องมันสำปะหลังเป็นอย่างดี
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้อวัตถุดิบอย่างน้อย 2 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • M.Sc. in Plant breeder, Horticulture, Agronomy
 • Crop Science
 • Proficient in the English language

07-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านเกษตร พืชไร่ บริหารจัดการได้ดี
 • สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ประกันสังคม ตรวจสุขภาพ โบนัส
 • ควบคุม/แนะนำ/ให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong scientific background
 • 3-5 yrs experience in research/wildlife management
 • Excellent communication skills in Thai and English

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Chemical, Mechanical or Agriculture Eng
 • 5 years exp in engineering/manufacturing process
 • Experience in manufacturing process improvement

15-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล