• Developing and recruiting the new customers
  • Coordinating with Business Development
  • At least 3 year experiences in fast paced industry

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา เกษตร หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

05-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / อายุ 35-45 ปี
  • ประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้า 8 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล