• Open to any nationalities
  • Bachelor’s degree in agricultural
  • Good knowledge of coffee plantation

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทกสาขา
  • มีความรู้ทางด้านวิชาการสัตว์น้ำ(กุ้ง)
  • มีประสบการด้านการขายหรือด้านวิชาการ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล