• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Good command in English.
 • Friendly, Cooperative, and Positive thinking.

13-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล