• University Degree
  • At least three years’ relevant work experience
  • Flexibility around working hours will be required

09-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 28 ปี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

22-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล