• ปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี
  • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Can work under pressure with tight deadline
  • Prior translation industry experience
  • Knowledge in photo programs and technical skills

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล