• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงาน
  • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
  • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
  • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล