• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience: 3 years in handling Quality Management
 • Male or Female, At least 30 years
 • Excellent English skills - both oral and written

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Initiate improvement projects in Production
 • CAPA performance in operation
 • Manufacturing Cost improvement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความเป็นผู้นำ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Production & material planning, master scheduling
 • Experience in food processing
 • Good level of English

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Food Science or related field
 • Min 5 yrs in food industry Regulatory Affairs
 • Knowledge of FDA food laws and regulations

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์การทำ REPAIR MOLD , NEW MOLD

25-Oct-16

 

Applied

QC Supervisor

Karma Mobilities Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวรกรรมในสาขา วศบ. อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีด้านอุตสาหกรรมการโรงงาน

25-Oct-16

 

Applied

Production Supervisor

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • วางแผน และติดตามควบคุมกำลังการผลิต ประจำวัน
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA & QC Manager

Vava Pack Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวจ้อง
 • ผ่านการอบรม ISO 9001, GMP&HACCP และ ISO 14001

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน และติดตามควบคุมกำลังการผลิต ประจำวัน
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP และ ISO14001
 • ผ่านการอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น และ 5ส

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม ISO9001,GMP&HACCP

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree of higher in Enginee
 • At least 5 years experience in Production
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001, TS16949

25-Oct-16

 

Applied
 • One of the best employers in Thailand
 • Great location, people and work culture
 • Great career development opportunity

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multinational company
 • Build a great career
 • High-Level managerial position

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรีด้านเทคนิคการพิมพ์
 • มีความรู้และสามารถใช้ Wire-Cut, EDM

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / อายุตั้งแต่ 22-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้าน Preventive Maintenance

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย , อายุ 28 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้าน Assembly ไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ KANBAN อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ควบคุม Line การผลิต จัดกำลังพลในการผลิต

24-Oct-16

 

Applied
 • Exp in Process Development / R&D in Food
 • Manage and improve product's process and optimize
 • Good command of English

24-Oct-16

 

Applied
 • BSc. in Chemical, Biotechnology, Biology
 • Work at Korat Plant
 • At least 2 years as Supervisor level

24-Oct-16

 

Applied
 • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree of Science Biological
 • Good command of English
 • Active and pleasant personality with good human

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • บริหารจัดการดำเนินการของแผนกย้อม
 • สามารถควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการให้เกิด RFT

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage of safety and environmental standard
 • Occupational Health and Safety
 • 2 - 3 years working experience in Safety

21-Oct-16

 

Applied

Foreman

Building Blocs Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์การทำ REPAIR MOLD , NEW MOLD

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • เตรียมงานพิมพ์ ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ปฏิบัติงานพิมพ์ในแต่ละ Unit ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์กราเวียร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Oct-16

 

Applied
 • จัดเก็บทำความสะอาดแม่พิมพ์ บันทึกประวัติการใช้งาน
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล