• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จัดซื้อผ้า หรือจัดซื้อ Accessory อย่างน้อย 1 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป / สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ ทำงานล่วงเวลาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส3
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป / สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส2
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ม.3 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพไฟฟ้า
 • มีรถจักรยานยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ม.3 ม.6 , ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพไฟฟ้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ SMT, AI 100%
 • ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age over 45 years old up.
 • 10 years’ experience in business of frozen seafood
 • Good command of spoken and written English.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reduction of non-value process &production defects
 • Production experience in garment/ textile industry
 • Strong leadership and excellent problem solving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervise daily production of Coating
 • Cooperate with R&D, Sales, and related Production
 • Experiencing in CAN maker business

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO และการบริหารอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

27-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Production Manager / Plant Manager

P.S.P. Specialties Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor′s Degree or higher in Engineering
 • At least 10 years’ experience in manufacturing
 • Have an experience in Lubricant or Grease

27-Oct-16

 

Applied

Operation Director

K.C.L. Trading Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 / GMP / HACCP

27-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 ,GMP, HACCP
 • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่กำหนด
 • มีการแก้ไขป้องกันการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

27-Oct-16

 

Applied

Research & Development

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 • เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับฝ่ายขาย

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

26-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for New Products Research & Develop.
 • Manage & develop R & D team.
 • Degree or higher in Food Sciences, Food Technology

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน
 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี

26-Oct-16

 

Applied

Designer Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
 • Has good jewelry product knowledge
 • 10 years of Design experiences in jewelry business

26-Oct-16

 

Applied
 • วิเคราะห์และวางแผนกําลังการผลิต
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
 • มีความสามารถด้านการดูแบบแม่พิมพ์ได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Female ,age between 23-35 years old
 • Business Administration in Marketing
 • 1-3 years experiences in sell and marketing

26-Oct-16

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Quality Control Team Leader

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

26-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experience in a manufacturing management
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Has experience of maintaining utilities systems

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 8 years in Food Quality Control
 • Strong FISH production line experience
 • Possesses cost management skills

25-Oct-16

 

Applied

Production Supervisor

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Chemical, Production, or Industrial Engineering
 • 2-5 years in production supervisor roles
 • Experience in Reverse Osmosis technology

25-Oct-16

 

Applied

ISO Coordinator (QMS, ISO9001:2015)

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 5 yrs exp in ISO9001, QMS, internal - lead auditor
 • Exp with local laws/regulatory/permission process
 • Train-the-trainer skill

25-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่IE
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมสิ่งทอ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
 • ปริญญาตรี, โท ด้านวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
 • ประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • ประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Executive

Huhtamaki (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • At least 1 years experience in Sales & Marketing
 • Good interpersonal and communication skill
 • Willing to work in Samutsakhon

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกดีการสื่อสารดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • นำเสนอการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิตใด้
 • เคยออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปี
 • มีความรู้ในระบบISO 14001 ISO:9001 ISO5000 GMP
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณฺเกี่ยวกับการผลิต OPP,PE,LLDPE,film
 • -ประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไป
 • อยูในตําแหนงผูจัดการฝายผลิตไมนอยกวา 5 ปี

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Officer

--

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ควมคุมคุณภาพวัตถุดิบ
 • วิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต
 • ขยายการผลิตในประเทศ
 • ขยายการผลิตต่างประเทศ

13-Oct-16

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล