• ม.6 - ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถสร้างแพทเทิร์นเสื้อ
 • สามารถวางมาร์ค / เกร็ดไซค์ ด้วยโปรแกรมยูกะ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality, Age 30-40
 • Bachelor's Degree in Management or related fields
 • Good command in English

20-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมเอกสารในระบบ ISO
 • งานระบบคุณภาพต่างๆ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

20-Oct-16

 

Applied
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องจักร
 • แจ้งช่าง เมื่อเครื่องจักรทำงานผิดปกติ
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง
 • ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead
 • Management
 • Director

17-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Product Development, Project Management, R & D
 • Motors, Air Compressor
 • Automotive Air Condition

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล