• จบ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Nov-16

 

Applied
  • ทำงานปั้ม ปตท.หัวอิฐ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • คุมคนงานต่างด้าวให้ทำงานให้ตรงตามเป้าหมาย
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

30-Nov-16

 

Applied

สัตวบาล

Ch Kaset Rungruang Co., Ltd.

นครศรีธรรมราช

  • จบ ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์
  • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล