• เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการเสนอราคาและจัดทำสรุปราคาลวดเหล็ก
 • คีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อและเก็บไฟล์ข้อมูลลูกค้า
 • ควบคุมกำหนดวัน เวลา และสภาพการส่งมอบสินค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years working experience
 • Good command of Thai and English
 • Development opportunities

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ต้องมีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปฏิบัติเอกสารการส่งออก และประสานงานกับสายเรือ
 • รายงานและจัดทำรายงานการผลิตเม็ดพลาสติก

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารสาขาการตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-OFFICE
 • มีความคล่องตัวสามารถเดินทางไปประจำต่างจังหวัด

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Strategy
 • Marketing Plan
 • Promotion

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in BBA, Marketing or Management
 • 5 years’ Experience in Sales Management
 • Able to work either in BKK, Esan, Chonburi, Phuket

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา การตลาด หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานกลึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s in Engineering
 • 10 years of Sales Experience, Sales
 • Good command in speaking & written English

27-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลงานด้านการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานนำส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการพิธีการศุลกากร

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานขายและผู้ดูแลระบบงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

27-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดรายไตรมาส
 • เพศชาย ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

 

Applied
 • Handle customer’s inquiries and focus on sales
 • Organize all sales related material
 • Customer database, printing material, applications

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

27-Oct-16

 

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

27-Oct-16

 

Applied
 • Marketing communication Officer
 • 50,000 baht
 • bangkok/rayong

27-Oct-16

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Prefer minimum 2 years of experience
 • Work Location : Pattaya Chonburi / Phuket

26-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • วุฒิศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female aged not over 40 years old
 • degree in Marketing, Business Administration
 • 3-5 years’ experience in a business development

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning and promoting the goods
 • Bachelor's Degree in Marketing
 • Age 21 Years Above

26-Oct-16

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

26-Oct-16

 

Applied
 • Assistant Community Relations Manager
 • Experience in CSR , Government Affair 1-3 years
 • TOEIC 550

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปฏิบัติเอกสารการส่งออก และประสานงานกับสายเรือ
 • รายงานและจัดทำรายงานการผลิตเม็ดพลาสติก

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปฏิบัติเอกสารการส่งออก และประสานงานกับสายเรือ
 • รายงานและจัดทำรายงานการผลิตเม็ดพลาสติก

26-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์การขายหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ชอบงานด้านบริการ ให้คำแนะนำสินค้า

25-Oct-16

 

Applied
 • University graduate
 • strong sales professional with a proven track
 • Hard-working, self-motivating, and hungry

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, หรือ Sale
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, หรือ Sale
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง

25-Oct-16

 

Applied
 • Formulating marketing plans ,strategy
 • Developing sustainable marketing plan
 • Analyzing customer feedback and develop CRM

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree's in Marketing.
 • Experience in automotive manufacturing industry.
 • Good Command in English.

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ต้องมีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

24-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience in the field of sales.
 • Able to work under pressure, good teamwork.
 • Able to communicate in Good English.

24-Oct-16

 

Applied
 • Promote and sell the product to meet sales target
 • Female/ Male, not over 28 years.
 • 1-2 years experienced in Tooling Sale

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารสถาบันการเงิน หรือ การตลาด 5 ปี

18-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล