• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
 • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

26-Oct-16

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีจิตบริการ และบุคลิกภาพดี

25-Oct-16

 

Applied
 • บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • pharmacy or medical sciences or marketing
 • 1-3 years relevant work experience
 • experience in aesthetic field

28-Sep-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล