Digital Marketing **ด่วน

Nititad AOA Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

  • เพศชาย / หญิง อายุ23-30 ปีขึ้นไป
  • คุณวุฒิ ปวส.-ป.ตรี
  • อัพเดทเพลงลงช่องทางออนไลน์, ตอบลูกค้า

05-Dec-16

 

Applied
  • Develop marketing plan and create marketing
  • Strong knowledge of marketing in IT product
  • Good command in English Think smart, creative

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล