• Able to communicate in English & passion for sport
  • Freedom to take descisions yourself
  • Carreer opportunities - European company (French)

02-Dec-16

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • มีบุคลิกภาพ อัธยาสัยดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายที่ดิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน ไม่จำกัด แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ

01-Dec-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล