• Leasing business; Machinery or Vehicle
 • 3- 7 years experience
 • Residence in Ayuthaya

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การขาย หรือ การตลาด
 • มีบุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานขาย มีความกร
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง สามารถทำงานภายใต้

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin, Engineering
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Motor/vehicle field

21-Oct-16

 

Applied
 • Sales & Marketing for automotive industry.
 • Good communication in English.
 • Ability to work well under pressure.

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงการตลาด

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความรู้ด้านการตลาด การสื่อสาร

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล