• วางแผนและกาหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด
  • ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด
  • วิเคราะห์และประเมินผลการทารายงาน (REPORT)

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล