• Bachelor’s degree in Marketing/Management/Logistic
 • Fresh Graduated are welcome
 • Good command of written and spoken English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความรู้ด้านการตลาด ทักษะการประสานงาน รักงานบริการ
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี (ด้านการตลาด)

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales & Marketing Executive

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Marketing Executive
 • Sales and Marketing
 • Marketing Export

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 38-45
 • Degree or MBA in Marketing or relating field
 • Sales and Marketing experience in paper packaging

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล