• Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

08-Dec-16

 

Applied

SEO & Google Adwords Specialist

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทำ SEO, Google

07-Dec-16

 

Applied

Business Development Executive

TPBI Public Company Limited

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Business Development, Marketing or related fields
 • Minimum 2years experiences in business development

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล