• Thai Nationality Age not over 27 years
 • Bachelor’s (Cumulative GPA must be over 2.5)
 • Good personality with great interpersonal

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการMicrosoft Office ได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Director

BB Talents Recruitment Co., Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Male / Female, aged between 35 – 45 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • Over 10 years of sales & marketing experience

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและวางแผนงานด้านการตลาดของบริษัท
 • เสนอแผน/กิจกรรมทางการตลาดต่อผู้บริหาร
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ อายุ 25-45 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

22-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล