• วุฒิปริญญาตรี สาขา IT , กราฟิกดีไซน์เนอร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(สาขากราฟิกดีไซด์,ออกแบบ)
 • มีความรู้ทางด้านการใช้โปแกรมและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Graphic Design, Visual Communication
 • Good graphics sense and knowledge
 • Experienced in print and multimedia design

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้งานโปรแกรม After effect ได้ในระดับดี
 • มีความรู้ความสามารถในเรื่องกราฟิกทีวี
 • มีความเข้าใจในระบบ 2D,3D เป็นอย่างดี

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ ไม่เกิน 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ มัลติมีเดี
 • ประสบการณ์การทางาน 2-3 ปี

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล