Graphic Designer (Contract)

L'Oreal (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor of art degree in graphic design
  • Own MACBOOK
  • Fair in English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
  • มีความรู้ในเรื่องงานออกแบบทั้ง Exterior/Interior D
  • มีความสามารถในการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 18 - 22
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล