Legal Contract Director

WHA Corporation PCL.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • 10 years working experiences in draft
 • Strong in communication skills

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Five K.T. Con Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่ง-อาญา งานตามหนี้ลูกค
 • อายุ 22-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล