• จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

20-Oct-16

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล