• ดูกระบวนการวางแผนอัตรากำลังคน
  • บริหารงานบุคคลั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นนอย่างดี

09-Dec-16

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

05-Dec-16

 

Applied
  • จบปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านนิติกรในบริษัทอุตสาหกรรม

05-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล