• บริหารจัดการงานด้านรับประกันภัยทางทะเลและเบ็ดเตล็ด
  • มีประสบการณ์ด้านการรับประกันภัยทางทะเล
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

25-May-17

 

Applied
  • Motor, Health, Travel and Appliance Insurance
  • Underwriting experience for International Insurer
  • Good English, great mathematics skill & initiative

23-May-17

 

Applied
  • Collect data and conduct a Data Analysis
  • Support the development, implementation
  • Liaise with IT team to ensure collect database

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล