• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

25-May-17

 

Applied
  • Import
  • Oversea Trading
  • Export

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
  • Fluent in Japanese, JLPT level N1
  • Salary negotiable

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล