• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N3- N1
 • THB 30,000 - 40,000

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N3- N1
 • THB 30,000 - 40,000

23-Apr-17

 

Applied
 • All of BOI duties
 • 3 years experience in BOI
 • Bachelor's degree in any related field

21-Apr-17

 

Applied
 • Import
 • Oversea Trading
 • Export

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้าน BOI ทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้าน 19 ทวิ, BOI

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 - 7 years experience in accounting
 • Good or Fair command in English

18-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อเรื่องการนำเข้า - ส่งออก
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

13-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล