• ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ใช้ Excel ในการพิมพ์งานส่วนใหญ่

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล