• สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
  • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
  • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Apr-17

 

Applied

IT Auditor

National ITMX Co., Ltd.

ปากเกร็ด

  • Auditor
  • Computer Science, Information Technology, MIS
  • Knowledge of O / S, Database System

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Understand cursors and temporary tables
  • Database normalization, joins, etc
  • Hadoop, Spark or related technology is a plus

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล