Game Developer (C++)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 2 ปีทางด้านการพัฒนา software
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • English speaking skill would be an advantage
  • สามารถทำงานเป็นกะกลางวันหรือกลางคืนได้
  • สถานที่ทำงาน จ.นนทบุรี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP / ABAP programmer

I-Connect Technology Co.,Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
  • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
  • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

26-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล