• พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Web Development
 • สามารถออกแบบ Database ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience with mobile development at least 1 year
 • Objective-C and/or Swift, or Java and the Android
 • JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 year to have experience in PM
 • Have project management skill in SDLC or Agile
 • Good command in Thai and English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • Have an experience in Java/.Net Development
 • Wiling to learn the new technology

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสื่อสัตย์น่าเชื่อถือ

23-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Workpress,Prestasshop
 • มีประสบการณ์ด้าน PHP , CSS
 • จะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Plugin

23-Feb-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Excel/VBA

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • Have an experience in Excel/VBA and Java
 • Accounting knowledge

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java Developer

Lanna SoftWorks Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Bachelor in Computer Science, IT, related filed
 • 3-5 years experience in Java programming
 • Strong experience in developing and implementing

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ,บริหารทรัพยากรมนุษย
 • มีประสบการณ์งานด้านงานบุคคลมาก่อน

23-Feb-17

 

Applied
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Programming -CH.NET

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงานด้วยภาษา SWIFT
 • มีวินัยและตรงต่อเวลา

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงาน front-end เช่น bootstrap, jQuery
 • พัฒนาเว็บด้วย Codeigniter framework หรือ MVC

23-Feb-17

 

Applied
 • พัฒนาเว็บด้วย HTML,Responsive Design , Javascript
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงาน User Interface

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล