SAP Specialist

URC (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • Support SAP system MM, PP, SD, QM Module
  • Coordinating with cooperate IT with related issue
  • Diagnose, Analyze and solve the issue

22-May-17

 

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล