• วันลาเพิ่มเติมในแต่ละเดือน / เบี้ยขยันแทนถ้าไม่ลา
 • Java in BKK
 • Experience in position 2-5 years

10 นาทีที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Programmer (PL/SQL)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • experience in PL/SQL.
 • Good knowledge in PL/SQL
 • Can work as a team

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • c#, .net, web service technologies
 • analysis/design & implement
 • Software Development ,SA,develop

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BI/ETL Developer (New graduates)

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good Database skill
 • Welcome New graduates
 • age not over 25

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Development Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Located Centre of BKK
 • Fast track management
 • Great Culture

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • Share Point and K2 based with .NET C#
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 นาทีที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • full stack
 • C# Java .net scala
 • Node.js javascript html css react.js

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • full stack
 • C# Java .net scala
 • Node.js javascript html css react.js

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • full stack
 • C# Java .net scala
 • Node.js javascript html css react.js

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • full stack
 • C# Java .net scala
 • Node.js javascript html css react.js

10 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Tester

V-Smart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • test processes maintaining test scenarios
 • test cases and test steps,Query and Oracle PL/SQL
 • SQL Statement, Store Procedure

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead pre-sales phase of ERP
 • Knowledge about MS-Dynamics NAV, AX (ERP Package)
 • Good communication and organizing skill

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ConvoLab Technical Specialist

CubicPro Company Limtied

กรุงเทพมหานคร

 • new graduates and experienced IT are welcomed
 • able to speak and read in English
 • opportunity to work with fast-growing AI company

12 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of eCommerce

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Leading eCommerce Opportunity
 • Developing the pipeline of new business
 • Golden opportunity to work w/ professional team

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure} หรือ Oracle (PL/SQL)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

13 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied

SQL Server DBA

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • SQL, PostgreSQL, MongoDB database
 • Online payment gateway
 • big data management and transaction

13 นาทีที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Science, ICT or equivalent
 • 3-5 years experience in app development and design
 • knowledge of COBOL Programming and mainframe

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Computer, IT related
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana
 • New Grads are also welcome!

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

14 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี Software Engineer, Computer Science, IT
 • เชี่ยวชาญการพัฒนา windows และ web application
 • C#.NET, VB.NET, MVC concept

14 นาทีที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • PL/SQL
 • Java (eclipse)
 • International Working Environment

14 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Design skill with complicated SQL
 • Skill in MySQL, MS SQL/Stored procedure
 • Banking, Manufacturing, Supply Chain

14 นาทีที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Web Developer

GMO-Z com Securities (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Develop cloud based company website and backend
 • Develop marginable stock calculation system
 • Develop real time risk management system

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 7 years experience in analyze systems develop
 • Good understanding of business workflow and ERP
 • Documenting software development lifecycle

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional exposures

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied

SAP SD Consultant

PTT ICT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SAP FI Consultant

PTT ICT Solutions Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Facilitate the operations of the projects
 • Be responsible for the performance of the team.
 • Ensure costs are maintained.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Have coding skill in Java or .NET

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 28-40 years old.
 • Bachelor degree in computer science
 • Have knowledge about ERP Package .

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor degree in computer science
 • Experience in ERP Technical Consultant

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New technologies
 • Career progression
 • Great work environment

23-May-17

 

Applied

Project Manager

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

23-May-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Application Executive

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Medical Technology.
 • Experience in Application Executive
 • Obviously demonstrate high service minded

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior VB.Net Programmer
 • RPG/AS400 Programmer
 • See jobs description

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale
 • Warehouse Management System
 • SAP

23-May-17

 

Applied
 • JAVA/J2EE, Java Script,Spring,Hibernate
 • 2-5 years of expertise in Java Development
 • Thai Nationality only

23-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge of MVC Framework
 • 2-5 Years of Experience
 • ASP .Net , C# , VB

23-May-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

IT Officer / Developer (ERP/Oracle)

Hafele (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ERP, Oracle, English, SAP
 • Software development, SQL, Visio, MS Office
 • Programmer, Developer

23-May-17

 

Applied
 • เข้าใจระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • เขียนโปรแกรมบน Web ด้วย php
 • สามารถใข้งาน MS-Office 2007 และสูงกว่าได้

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recognized BSc/BEng degree in Geomatic Engineering
 • Good command of oral and written English
 • Certified training in software development

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in IT, Computer Science,or related
 • 2-3 yrs exp in selling IT/ Software/ ERP/ CAD/CAM
 • Good Command in English/ No car is needed for work

23-May-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Microsoft Dynamic AX
 • Male or female
 • Experienced 5-10 years

23-May-17

THB55k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Business Analyst (Automotive)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IT Project Experience with Automotive business
 • Experience in DMS or ERP package
 • Good English

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

23-May-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล