• เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
  • ปวช.ขึ้นไป ด้านเทคโนฌลยีสารสนเทศ
  • เคยผ่านงานด้านบริหารสารสนเทศมาก่อน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s or Master's degree in Computer Science
  • Being interested in developing Smartphone Applicat
  • iOS,OOP,SVN,GIT,XML,JSON,Framework,SQLite

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล