• ปรับปรุง พัฒนา ใช้งาน Visual Basic.Net
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • C#.Net ได้อย่างเชี่ยวชาญ

21-Jul-17

 

Applied
 • Support SAP daily job in PP, MM and QM area
 • Bachelor’s degree Computer Science or IT
 • Minimum 0-3 years of SAP experience specializing

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age above 35 years old
 • Degree or higher in Computer science
 • Excellent written and spoken English

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in VB.net, ASP.net, Crystal report, etc.
 • Knowledge in Web and Windows application
 • Background in database programming

20-Jul-17

 

Applied
 • พัฒนาระบบในส่วนของ Web Application
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาระบบด้วย Java , Javascript, HTML

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาระบบด้วย java, wift หรือ ionic

19-Jul-17

 

Applied
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality
 • Experience in DELPHI development
 • Most can communicate in English or Chinese

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in VB.net, ASP.net, Crystal report, etc.
 • Knowledge in Web and Windows application
 • Background in database programming

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล