• รับงานจากลูกค้า และวางแผนการขนส่งตามกำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่งจะได้รับการพิจารณา
 • ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนจัดรถให้กับพนักงานขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์
 • ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนขนส่ง พิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain minimum liability for EOL project
 • Able to work in Laem Chabang Industrial
 • Able to communicate in English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-35 years old, Bachelor's Degree
 • Jewelry experience
 • Able to work full time in Chonburi.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพิธีการศุลกากร
 • มี license รับรองการออกของพิธีนำของเข้าและออก
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยองได้

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year Transport management , English language
 • Direct transport operation improve service process
 • Logistics management, Manage and control truck

22-Jun-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Transport management role more than 10 year
 • Customer relationship management, project manage
 • Logistics knowledge, English language skill

22-Jun-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Transportation management
 • Trailer
 • Transport strategies

22-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับลูกค้าได้
 • สามารถใช้ Word เเละExcel ได้

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Administration, Logistics
 • At least 3 years experience
 • Strong computer literacy in Microsoft Office

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing online documents in the system (BOM)
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • At least 5 years experience in logistic role

21-Jun-17

 

Applied
 • BOI Import-Export / Customer Services/ Air freight
 • Energetic, independant and self-motivated
 • Planning, analytical & communication skills

21-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ จัดเก็บ/บันทึกเอกสาร
 • ทำภาพ PRESENT งาน, จัดพิมพ์เอกสาร
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี

21-Jun-17

 

Applied
 • Board of Investment (BOI)/Import-Export knowledge
 • Supply chain management & logistics
 • Good English, communication & organization skills

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 24-28 years old
 • Bachelor’s Degree in English Language, Chinese
 • Have experience 5 - 8 years in International sale

20-Jun-17

 

Applied

Supply Chain Manager

Robert Walters Thailand

ฉะเชิงเทรา

 • Lead all aspects of distribution
 • One of the most respected global industry firms
 • Play a key role in the supply chain team

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree any field
 • 10 years of Import & Export
 • Handle daily import-export document

20-Jun-17

 

Applied
 • Issuing the necessary documentation
 • Arrange evaluate supplier according to quality pro
 • Negotiation Skill , Shipping (Import & Export),Eng

19-Jun-17

 

Applied
 • Male-Female / Age 28-35 Year old
 • Bachelor's Degree or concern
 • 5-10 years of experience

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in BOI and Shipping , Free Zone
 • Good command of English
 • Knowledge BOI , Import , Export , automotive manu.

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล