• Shipping, logistics, operations, supply chain, ERP
  • Logistics,transportation and packing management
  • English speaking people manager - degree

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุ 23-25 ปี
  • มีความรู้เรื่องพิธีการส่งออกและการจัดทำเอกสาร
  • สามารถใช้ Program Paperless เพื่อการส่งออก

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล