• ควบคุมดูแลงานขนส่งตามแผนการจัดส่ง
 • ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ ให้สามารถปฏิบัติงาน
 • Update แผนการจัดส่งตามหน้างานในแต่ละวัน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการจัดส่งก๊าซกลุ่มงานออโต้ก๊าซสาขาบางปะกง
 • ประสานงานการขนส่งก๊าซ กลุ่มงานออโต้ก๊าซ
 • ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในการขนส่งก๊าซ กลุ่มงานออโต้ก๊าซ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Update แผนการจัดส่งตามหน้างานในแต่ละวัน
 • ตรวจเช็คจำนวนรถและพนักงานขับรถ Update
 • จัดเตรียมเอกสารการแจ้งงานขนส่ง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • Managing shipping schedule to meet customer date
 • Managing export documents

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล