• ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • ผ่านพันธะทางการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้

22-May-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้านการวางแผน
  • มีความสามารถในการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ
  • สามารถทำงานประจำที่ศูนย์กระจายสินค้า

18-May-17

 

Applied
  • Ability to process customs formalities
  • Data entry, import declaration and export
  • Able to work under pressure

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล