• Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good command of English

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 32
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้าและแนะนำสินค้าเครื่องใช้ภายในร้าน
 • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

21-Jun-17

 

Applied
 • ขายสินค้าและแนะนำสินค้าเครื่องใช้ภายในร้าน
 • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การขาย 1 - 3 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • ขายรถบรรทุกฮีโน่
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

20-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • Engineer background
 • Good command in writing & spoken english
 • High Leadership & Self confident

18-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล