Area Sales

GUANG YU CO., LTD.

เชียงราย

  • ปริญญาตรี การตลาด
  • มีใจรักงานบริการ
  • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว (รถกระบะจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

24-Jun-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
  • Experience in dealer sales, construction products
  • Good command of English

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล