• ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดภายในประเทศ
  • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
  • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

23-Jul-17

 

Applied
  • มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
  • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

21-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านอุตสาหรรม
  • มีความตั้งใจ เรียนรู้งาน , ซื่อสวัตย์ , ขยัน ,อดทน

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล