• To maintain customer group relations
  • To advice the customers to wisely choose quality
  • To coordinate with Production, Logistics

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male / Female, Thai nationality
  • Age 25 years old up
  • Good command in English

21-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • นำเสนอสินค้าให้แก่แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา มีความตั้งใจเรียนรู้
  • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล