• เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์บัณฑ
  • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขายหรือทำงานในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล