• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
  • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

22-Mar-17

 

Applied

Sales / ผู้แทนขายเขตภาคอีสาน

New Lifemed Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
  • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

21-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 34 ปี
  • แนะนำและขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเล็ก
  • มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน

21-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล