• Thai Nationality
  • Good command in English
  • Bachelor's or Master's in Engineering

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านการขายหรือทำงานในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
  • จัดทำรายงานการขายและรายงานสภาพตลาด

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล