• 10 years of experience in procurement
  • 10 years of experience in luxury hotel
  • Very good English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เงินเดือน 12,000 -15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1-2 ปี
  • มีประสบการณ์งานโรงแรม พิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล