Waitress and Waiter/พนักงานเสริฟ

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงาน1 ปี
  • เพศชาย หญิง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • 10 years of experience in procurement
  • 10 years of experience in luxury hotel
  • Very good English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล