Waitress and Waiter/พนักงานเสริฟ

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
  • ประสบการณ์การทำงาน1 ปี
  • เพศชาย หญิง

24-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล