• 2 years experience in F&B
 • Small team of staff. Thai & Western restaurant.
 • Accommodation provided. Lives in a vineyard.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดเอง
 • ทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับแผนกต้อน
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • 2 yrs experience in retail
 • Small team of staff. Cellar door shop.
 • Accommodation provided. Lives in a vineyard.

24-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ร้านอาหารหรือการทำอาหารจะรับพิจารณา

20-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล