• มีความรู้พื้นฐานในการเขียน app บน ios, android
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s or Master's degree in Computer Science
  • Being interested in developing Smartphone Applicat
  • iOS,OOP,SVN,GIT,XML,JSON,Framework,SQLite

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล