• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พัฒนางานสำหรับ Mobile Application
 • พัฒนางาน Application โดยใช้ Database MySQL

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุ 21-25 ปี
 • เขียนโปรแกรม : ios Swift หรือ Objective-C ได้
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA, Mobile Application Development
 • Experience Mobile Internet Banking application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Manager (Contract/ 180K)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • PMP certified
 • IT project management
 • Well communication in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop mobile application
 • Take care of Application/ programming iOS Android
 • Responsible in design on Database system

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Android or iOS
 • Cutting Edge Technology
 • Fun and Flexible working environment

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Computer
 • 3 years working experiences in Business Analyst
 • variety of software design and development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 26-32 years old
 • 2-7 years working experience
 • Degree in Network Engineering

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Engineering
 • Minimum 3 years’ experience with Network&Wireless
 • Deploy and maintain network performance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • 24 - 35 years old
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java
 • Java Developer
 • Java API Developer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing, SMS, IT
 • คิดวิเคราะห์วางกลุยุทธ์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ชอบหาความรู้Technologyใหม่ ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความถนัดภาษาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ภาษา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

22-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age 25-33 years old
 • Experience in Product development & Mobile banking
 • Mobile application / E-commerce is preferred

21-Apr-17

 

Applied

Sales Manager (Telecom Account)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Opportunity for financial earnings & career growth
 • Great company culture
 • Public Safety Products

21-Apr-17

 

Applied
 • Engineering Project Management
 • Telecommunication / Wireless / Radio
 • Mobile / Wireless Communications

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design, develop, debug testing Android software
 • deep understand Android Platform
 • Excellent hands on skills

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-45 years old
 • Bachelor degree in Computer Science
 • 5-7 years working experience

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineer
 • 1+ years of experience in Mobile development
 • Develop, maintain, and support mobile

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great atmosphere, chill but encourage learning
 • Be part of great dev team, working together as one
 • Code and have fun!

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile App Developer
 • Software Engineer Mobile Applications Development
 • iOS / Android

21-Apr-17

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 4 years of experience
 • experiences in Mobile Developer or Designer
 • Strong knowledge in mobile platform designs

21-Apr-17

 

Applied
 • Masters or Bachelor Degree in SW Engineering
 • Programming Mac OS applications for 3D printers
 • 3D Graphics or Algorithms background

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Website Application (PHP)
 • Website Application (PHP)
 • พัฒนา Webservice APi , PHP

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย
 • ทำหน้าที่ในการนำเสนอสินค้าและปิดการขาย

21-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • User Experience UX Designer
 • Minium 3 years experience in mobile application
 • Degree in Design, Communication, Computer Science

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 2-3 year experiences in native iOS/Android
 • Experience in Java, JSP, JSON, JQuery

21-Apr-17

 

Applied
 • Use .NET toolchain to create backend services
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be part of great dev team and develop cool apps
 • Try new languages and platforms
 • Code and have fun!

21-Apr-17

 

Applied

IT Project Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Design, IT Development, Software Development
 • Project Management, Software Architecture
 • Java, Opensource

20-Apr-17

 

Applied

Android DEVELOPER

Pomelo Fashion Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent knowledge of Java language and SQlite
 • Good understanding of OOP concepts
 • Highly motivated with an ability to meet deadlines

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female with age 25-35 years old
 • At least 1– 5 years working experience in Android
 • Skilled in Java Programming

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Developer

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in developing Android Application
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Securities
 • E-Commerce
 • Marketing

20-Apr-17

 

Applied

Senior IS Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • IS Management
 • Application Development
 • Business Analysis

20-Apr-17

 

Applied
 • Help Desk support
 • Provide IT Core application support
 • Provide IT Infrastructure support

20-Apr-17

 

Applied
 • At least 4 years of experience
 • experiences in Mobile Developer or Designer
 • Strong knowledge in mobile platform designs

20-Apr-17

 

Applied
 • 10 year experience in Submarine cable industry
 • Telecom Network Operations and Maintenance
 • knowledge of several job areas within Subsea cable

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with php frameworks (Laravel, CodeIgnit
 • Experience in JavaScript, Ajax, JQuery
 • Analyze and design web application software

20-Apr-17

 

Applied

iOS Developer

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in developing iOS Mobile Application
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in IT, Engineering, Marketing
 • 5 years’ experience in Marketing
 • Good command in English

20-Apr-17

 

Applied
 • สามารถเขียน Application บน IOS, Android ได้
 • สามารถพัฒนาและต่อยอด Mobile Application
 • สามารถเขียน User Interface

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • java or swift , android studio , ios
 • git rest-service
 • UX/UI Design process

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with one of biggest telecommunications
 • Work in a new team to launch new digital venture
 • Work to overcome challenges and provide results

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Schedule production plan
 • Set up new product material
 • SAP, ERP program

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Android and iOS
 • Last 0-3 years’ experience in system development

19-Apr-17

 

Applied
 • iOS or Android SDK
 • Challenging and Exciting Projects
 • Salary up to 150,000 THB

19-Apr-17

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญ Xcode และ มีความรู้เกี่ยวกับ iOS 8
 • ระดับความรู้ความเข้าใจของ UI / UX เบื้องต้น
 • มีการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล